Dricksvattenanläggningen åt Örebro universitetssjukhus

Dricksvattenanläggningen åt Örebro universitetssjukhus, installation av Mälardalens Plastmontage i samarbete med Processing AB

Dricksvattenanläggningen åt Örebro universitetssjukhus i samarbete med Processing AB