Kvalitetspolicy

Mälardalens plastmontage AB skall vara en seriös, kunnig och attraktiv aktör på marknaden samt leverera en jämn och hög kvalitet på varje projekt, litet som stort, så att kunderna kan känna sig trygga och nöjda.

Kvalitetspolicy - Mälardalens plastmontage AB skall vara en seriös, kunnig och attraktiv aktör på marknaden samt leverera en jämn och hög kvalitet på varje projekt, litet som stort, så att kunderna kan känna sig trygga och nöjda.

Detta uppnår vi genom

  1. Noggrann planering, upprättande av fungerande processer, rutiner samt genom stor lyhördhet för våra kunders förväntningar.
  2. Erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar.
  3. Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar samt enligt gällande normer och anvisningar.
  4. Leverera produkter och tjänster enligt avtalad tidplan och till avtalat pris.
  5. Upprätta stabila ansvars och samarbetsformer med såväl kunder som leverantörer och underentreprenörer.
  6. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare.