Miljöpolicy

Företagets miljöarbete präglas av målsättningen att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.

Miljöpolicy - Mälardalens plastmontage

Företaget strävar efter att göra personalen medveten om miljö- och utvecklingsproblem och genom kunskap och kunskapsbildning stimulera till sådana konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl produktion, som administration och tekniska funktioner präglas av miljöansvar.

Företagets personal eftersträvar en medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågornas betydelse som de aktivt samlar, utvecklar och sprider kunskap om i samhället.
Företagets miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.Företaget följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som
företaget berörs av. Företaget väljer entreprenörer och leverantörer med högt miljömedvetande och som använder miljövänliga produkter i sitt arbetsutövande.